Misyon ve Vizyon

Misyon: Toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda, uzaktan eğitim aracılığıyla eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve yenilikçi, yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır.

 

Vizyon: Bilgi toplumunu oluşturan kişiler için, yaşam boyu eğitim çerçevesinde ve takım ruhu esas alan bir yapıda uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak mevcut akademik personelimiz ile ülkemizin eğitim sorunlarını çözüm noktası oluşturacak bir merkez olmaktır.